Kommunnätverket Kivos

Utveckling av medborgardialogen med hjälp av IT är en aktuell fråga i många kommuner. Vi lyssnar på erfarenheterna från Tidaholm, Lomma och Malmö.

Twitter